در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبليغات شما اينجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

جملات مفید انگلیسی – قسمت پنجم

http://8pic.ir/images/86559276441431516490.jpg

could he be any more pathetic
.
این کشور کارش زاره = this counry is going straight to hell
.
وسط حرف من نپر = don't interrupt me
.
به کسی امر و نهی کردن = tell SB what to do ever again
.
کسی را با ماشین رساندن = give SB a ride
.
داشتم پول هام رو جمع میکردم = I was saving my money up
.
اگر مرا نگرفته بودند ( منظور موقع دعوا است ) = If they hadn't pulled me off
.
نان آور خانه = breadwinner
.
من یک آدم معمولی هستم که چیزی برای از دست دادن ندارم = I'm just an ordinary guy with nothing to lose
.
یه کم پر ترش کن ( منظور لیوان است ) = put a little more in there
.
من هم بودم خودم رو یادم نمیومد ( در جواب کسی میگه که بهش گفت من شما رو به یاد نمی آرم ) =I wouldn't

عبارات و جملات کلیدی – 4

 

« یادگیری زبان به صورت جمله به جمله »

 

 

 

May God have mercy on him/her

خدا رحمتش کنه

 

☺☺☺☻☻☻☺☺☺☻☻☻☺☺☺☻☻☻☺☺☺

 

You are driving me crazy

داری دیوونم میکنی

 

☺☺☺☻☻☻☺☺☺☻☻☻☺☺☺☻☻☻☺☺☺

 

Don't worry, everything will be ok

نگران نباش, همه چیز درست میشه

 

☺☺☺☻☻☻☺☺☺☻☻☻☺☺☺☻☻☻☺☺☺

 

What's wrong with me?

مگه من چمه؟

 

☺☺☺☻☻☻☺☺☺☻☻☻☺☺☺☻☻☻☺☺☺

 

With the exception of . . .

به استثناء . . .

 

 

 

 


 

جملات کلیدی – 3

عبارات و جملات کلیدی – ٣

« یادگیری زبان به صورت جمله به جمله »

 

It's up to me to …

بر عهده ی من است که ...

 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

 

Get out of my face

از جلو چشمم دور شو

 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

 

If I were in your shoes, …

If I were you, …

اگر جای شما بودم، ...

 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

 

Keep in mind that …

به خاطر داشته باش که ...

 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

 

I'm all for it

من کاملا طرفدار اونم

 

 

 


 

جملات کلیدی – 2

 

عبارات و جملات کلیدی – 2

 

« یادگیری زبان به صورت جمله به جمله »

 

 

So long, no see

خیلی وقته همدیگه رو ندیدیم

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

None of your business

به شما ربطی نداره

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Mind your own business

سرت تو کار خودت باشه

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

That's kind of you

نظر لطف شماست

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Say hello to ... for me

سلام منو به ... برسون

 

 

 

 


 

جملات کلیدی - 1

عبارات و جملات کلیدی – 1

 

 

###############

 

دست از سرم بردار     quit bothering me

 

 

*******

از این بهتر نمیشه     it couldn’t be better

 

 

*******

گیر آوردنش مشکله     it’s hard to get

 

 

*******

خودت را به موش مردگی نزن     stop playing innocent

 

 

*******

بساطت رو جمع کن     get your things

 

 

*******

هیچ راه دیگه ای نداریم      we have zero option

 

 

*******

خیلی کار دارم که باید انجام بدم     I have so much to do

 

 

*******

برق رفت      the electricity went off

 

 

*******

حالا با هم بی حساب شدیم      now we are even

 

 

*******

لطف کردید تشریف آوردید      nice of you to come

 

 

 

 اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه h

3752) He is very quick witted
3753) او خیلی بامزه و حاضرجواب است

3754) He is very sloppy
3755) شلخته ست.

3756) He is very watchful of his flock
3757) او خیلی مواظب گله اش است

3758) He is wet behind the ears
3759) دهنش بوی شیر میده

3760) He is working at the moment.
3761) اون دارد در این لحظه کار می کند

3762) He is wrapped in his work
3763) سرش به کار خودشه.

3764) He isn’t just anybody
3765) برای خودش آدمیه

3766) He jobbed his brother into a well-paid post
3767) برادرش را سر یک کار پر در آمدی گذاشته.

3768) he keeps above of the times
3769) با جریانات روز آشناست

3770) he kicked the bucket yesterday
3771) دیروز غزل خداحافظی رو خوند

3772) He knew well
3773) اون خوب می دانست

3774) He knows what he is about
3775) حساب کار دستش است

3776) He left yesterday
3777) اون دیروز رفت

3778) He lied about his age
3779) اون در مورد سنش دروغ گفت

3780) he looks angry.
3781) او عصبانی به نظر می رسد

3782) He looks like a drowned cat
3783) عین موش آب کشیده.

3784) He looks proud
3785) خودشو میگیره

3786) He made a complaint
3787) اون شکایت کرده

3788) he made me cry
3789) او مرا به گریه انداخت

3790) he made me do that
3791) او مرا مجبور به ان کار کرد

3792) he made me very tired
3793) او خیلی خسته ام کرد

3794) He makes faces
3795) دهن کجی میکنه

3796) He makes you laughf your head off.
3797) از خنده روده برت می کند

3798) He must have studied very well
3799) او باید خیلی خوب درس خوانده باشد

3800) he offered me a good job
3801) اون شغل خوبی به من پیشنهاد کرد

Good Luck! Take Care and Enjoy Your Life!

 

- A poor workman blames his tools.

عروس نمی توانست برقصد، می گفت زمین کج است!

 

- A bird in the hand is worth two in the bush.

سیلی نقد به از حلوای نسیه!

 

- Absence makes the heart grow fonder.

دوری و دوستی!

 

- A cat may look at a king.

به اسب شاه گفته یابو!

 

- A coward dies a thousand times before his death.

ترس برادر مرگ است!

 

- Actions speak louder than words.

به عمل کار بر آید، به سخندانی نیست!

 

- A fool and his money are easily parted.

تا ابله در جهان هست، مفلس در نمی ماند.

 

- A fox smells its own lair first.

تا چوب را بلند کنی، گربه دزده فرار می کند!

 

- A friend in need is a friend indeed.

دوست آن است که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی

 

- After a storm comes a calm.

بعد از خشم، پشیمانی است.

 

- A good beginning makes a good ending.

- All's well that ends well.

خشت اول گر نهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج

 

- A jack of all trades is master of none.

همه کاره و هیچ کاره!

 

- A miss by an inch is a miss by a mile.

آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب!

 

- A penny saved is a penny earned.

قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

 

- A person is known by the company he keeps.

تو اول بگو با کیان دوستی / پس آنگه بگویم که تو کیستی

 

- A picture is worth a thousand words.

زلیخا گفتن و یوسف شنیدن / شنیدن کی بود مانند دیدن؟

 

- A rolling stone gathers no moss.

بر سنگ گردان نروید نبات.

 

- A sound mind in a sound body.

عقل سالم در بدن سالم است.

 

- All that glitters is not gold.

هر گردی، گردو نیست!

 

- All things come to he who waits.

گر صبر کنی، ز غوره حلوا سازی!

 

- An ounce of prevention is worth a pound of cure.

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

 

- Ask and you shall receive.

پرسان پرسان می روند هندوستان!

 

- As you make your bed, so you must lie in it.

خودکرده را تدبیر نیست.

آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری پاته!

 

- As you sow, so shall you reap.

هر چه بکاشتی تو، همان بدروی!

 

- A word to the wise is enough.

در خانه گر کس است، یک حرف بس است!

 

- A word spoken is past recalling.

تیری که رها شد به چله باز نگردد.

h

3702) He is just using you
3703) اون فقط داره از شما سواستفاده می کنه

3704) He is learning Arabic
3705) اون داره عربی یاد می گیره

3706) He is like a bat out of hell
3707) مثل جن بو داده

3708) He is loaded with money
3709) ادم خرپول

3710) He is moving out very shortly to a new house
3711) بزودی از این خونه بلند میشن.

3712) he is no fool
3713) آنقدرها هم احمق نیست

3714) He is not a bit like you
3715) یک ذره هم به تو نرفته

3716) He is not able to see further than the end of his nose
3717) بیشتر از نوک بینی اش را نمی بینه.

3718) He is not easily flattered
3719) با چاپلوسی نمی توان با اون کنار اومد

3720) He is nothing but a paper tiger
3721) اون فقط ادای ببر رو در می یاره

3722) He is old and will never change the way he does think
3723) اون پیر است و طرز فکرش را هرگز عوض نخواهد کرد

3724) He is on leave
3725) او درمرخصی است

3726) He is on the phone
3727) داره با تلفن حرف میزنه

3728) He is only two years old
3729) اون تنها دو سال دارد

3730) He is out of job
3731) بیکاره.

3732) He is over the hill
3733) اون سن و سالی ازش گذشته

3734) He is post master at
3735) طرف خدای فلان کار است

3736) He is quick to answer
3737) او جواب را آماده دارد

3738) He is really present-minded
3739) او واقعا حضور ذهن خوبی دارد

3740) He is rolling in money
3741) رو پول غلط می خوره.

3742) he is so behind
3743) طرف شوته

3744) He is such a meat head
3745) او از آن کله پوک هاست

3746) He is such a yes-man person
3747) بله قربان گو ست.

3748) he is the bearer of a secret letter
3749) او حامل نامه محرمانه ای است

3750) he is under his wife's thumb
3751) تحت كنترل همسرشه

h

3652) He is an imposter
3653) آدم دغل باز و شیادیه.

3654) he is an understanding boy
3655) پسر فهمیده ای است

3656) He is anything but a writer
3657) همه کاره هست ، الا نویسنده

3658) He is as bold as a brass
3659) رویش سنگ پای قزوین است!

3660) He is as cool as a cucumber
3661) مثل سیب زمینی بی رگ.

3662) He is as well known as the village pump
3663) مثل گاو پیشانی سفید

3664) He is behind the times
3665) او دارای افكار كهنه ای است

3666) He is blind in one eye
3667) یک چشمش نابینا است

3668) He is born poet
3669) اما تو چیز دیگری!!

3670) he is bound to europe
3671) عازم اروپا است

3672) he is brainless
3673) آدم بی کله

3674) He is charming
3675) مهره مار داره.

3676) He is cross-eyed
3677) او چشماش چپه

3678) He is down on his luck
3679) بخت از او برگشته است

3680) He is down with flu
3681) آنفولانزا از پا انداخته ش.

3682) He is extremely sly
3683) آدم هفت خط.

3684) He is going for ten
3685) همین روزا وارد ده سالگیش میشه.

3686) He is going to wash his car
3687) او قصد دارد اتومبیلش را بشوید

3688) He is growing fast
3689) داره زودی قد میکشه.

3690) he is impossible
3691) اون غیر قابل تحمله

3692) he is in advance of his time
3693) افکارش از زمان خودش جلوتر است

3694) he is in good condition
3695) خوب مانده

3696) He is in prison for accepting bribes
3697) اون به خاطر قبول رشوه در زندان است

3698) He is in the habit of lying
3699) به دروغگوئی عادت داره.

3700) He is itching for a fight
3701) تنش برای دعوا می خاره.

تفنگ بادی        popgun

کسی را به یاد چیزی انداختن       remind some one of something

هیچ تصویری نمیتواند زیبایی او را به حد کافی وصف کند  No picture could adequately render her beauty

 

به خدا حساب پس دادن      Render and account to God

در مقابل بدی نیکی کردن      Render good for evil

احترام قائل شدن ) برای)    Hold in respect

به کسی اختیار بیشتر دادن   Give someone more rope

رموز کار رو دانستن یا ئارد بودن  Know the ropes

در پس پرده- نهانی     behind the scene

افلاطون و مکتب او    plato and his school

گل زدن – امتیاز آوردن   Make a score

انبوهی از مردم     scores of people  

 

آزادی عمل – فرصت    Scope

Give someone full scope   به کسی اختیار تام دادن

 

فکری را به کسی قبولاندن   Sell an idea to sb

بطری را خوب تکان بده   Give the bottle a good shake

جای تاسف است   What a shame

غرق در تفک Lost in thought

به موئی بنده    Hang by a threat

ازدواج آنها در خطره   Their marriage is on the rocks

غرق پول بودن   be rolling in money

آستینهات رو بالا بزن    Roll up your sleeves

ریشه ی مشکلات ما  The root of our problems

مشت و مال دادن – ماساژ دادن  rub down

سرو صدا  - جنجال  Row

دعوا به پا کردن   Kick up a row

صحنه نبرد  the scene of battle

صحنه جرم   the scene of crime

هر روز (بی رد خور ) every single day

هفت گناه کبیره  the seven deadly sins

لبخند حاکی از خشنودی  a smile of satisfaction

مورد مطالعه قرار دادن   Make a study of something

رای موافق  a yes vote

سالی به دوازده ماه year in year out

به یه نفر دیگه سپردن   Hand it to another one

ضد حال  bummer!

موقع بد بختی   dark times

 

You must keep it absolutely secret

همزاد  another you

کیفهارو بنداز پایین   Drop the bags down

خودتو نشون دادی!  Represented , man!

به زمان دیگر موکول کردن – به تاخیر انداختن    Put off to a later time

بد رفتاری تو خشم منو برانگیخت    Your bad manner sent me into a rage

به مبارزه تن به تن دعوت کردن    Challenge someone to a duel!

مسخره بازی رو بزار کنار     Cut the comedy!

مهربون باش Have a heart!

سر وقت رسیدن           Beat the clock

روز گار بام چپ افتاده               Cards stuck against me

 منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : -آموزش زبان انگليسي-کتابهاي انگليسي-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگليسي-زبان آنلاين-انگليسي-سايت زبان انگليسي-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگليسي-سوال تستي زبان انگليسي-English-لغات انگليسي-اصطلاحات انگليسي-زبان انگليسي دوره راهنمايي-زبان انگليسي دوره دبيرستان-آموزش زبان کودکان-گرامرانگليسي-آموزش تصويري زبان انگليسي-مکالمه انگليسي-فيلمهاي زبان انگليسي-داستان انگليسي-آهنگ انگليسي-فايلهاي صوتي زبان انگليسي- ,

مطالب مرتبط

دوست معمولي کيه؟یه دوست واقعي کيه؟Who s a REAL friend
متن جالب در مورد سيزده بدر به زبان فارسي و انگليسي
اس ام اس انگلیسی تبریک سال نو با ترجمه فارسی
جملات طنز انگلیسی با ترجمه فارسی
عاشق شدن از نـگاه چـارلی چاپلیـن-انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت هفدهم)
متن پیام نوروز1394رهبرانقلاب باترجمه انگلیسی
سخنانی زیبا از حضرت علی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
پیامک های رومانتیک به زبان انگلیسیRomantic SMS
متن انگلیسی درباره مرحوم لادن و لاله بیژنی دو قلوهای به هم چسبیده ایرانی
جملات زیبای انگلیسی با کلمه دستها با ترجمه فارسی
متن زیبا درباره سیزده بدر(انگلیسی با ترجمه فارسی)
آیا می دانیدDid You Know…?(انگلیسی با ترجمه فارسی)
کوتاه ترین جمله انگلیسی که شامل تمامی ۲۶ حروف الفبای انگلیسی است
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت شانزدهم)
چیستان انگلیسی همراه با پرسش و پاسخ
متن زیبا درباره گل رز (انگلیسی با ترجمه فارسی)
جملات عاشقانه اگه عاشق كسي شدی(انگلیسی با ترجمه فارسی)
متن مصاحبه باوارنر بافیت، دومین مرد ثروتمند دنیاWarren Buffet (انگلیسی با ترجمه فارسی)
متن انگلیسی درباره افسردگی با ترجمه فارسی
متن زیبادرباره ی کوسه ها (انگلیسی با ترجمه فارسی)
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت پانزدهم)
متن زیبای انگلیسی قدرت و صلابت يك مرد با ترجمه فارسی-The strength of a man
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت چهاردهم)
نکات مهم پزشکی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت سیزدهم)
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت دوازدهم)
جملات زیبابرای بکارگیری در زندگی ( انگلیسی با ترجمه فارسی)
جملات زیبا خداوند در زبان انگلیسی
جملات زیبا اندیشه های زندگی به انگلیسی با ترجمه فارسی-Thoughts for Life
جملات زیبا درباره تفاوتهای زمان قدیم با الان به انگلیسی با ترجمه فارسی-Paradox of Our Times
جملات زیبای انگلیسی با کلمه (ارزش)با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت یازدهم)
جملات رویا پردازی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت دهم)
جملات زیبای یک زندگی متفاوت به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت نهم)
جملات زیبا درباره زندگی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت هشتم)
خواص میوه هابه انگلیسی با ترجمه فارسی
آیا میدانستید که...!!!DID YOU KNOW
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت هفتم)
باید و نبایدهای زندگی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملاتی زیبا درباره سلامتی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت ششم)
متن زیبای عاشق تر از عشق به انگلیسی با ترجمه فارسی
متن فوق العاده زیبای چرا خدا مادران را آفرید به انگلیسی با ترجمه فارسی-Why God Made Mothers
متن زیبای انگلیسی از خیلی خوب به خیلی بد با ترجمه فارسی
بیوگرافی استاد فرشچیان به انگلیسی با ترجمه فارسی
متن زیبای چراغی زیر شیروانی به انگلیسی با ترجمه فارسی

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

مجازي آنلاين در شبکه هاي اجتماعي

contact
Telegram : @majazionline
contact
Whatsapp ID : 09304293050
contact
Instagram ID : majazionline
contact
Cloob ID : majazionline
contact
Aparat ID : majazionline
contact
Lenzor ID : majazionline
contact
Facebook ID : majazionline
contact
Google+ ID : +MajazionlineIr
contact
Twitter ID : majazionline

آمار سايت

کل مطالب : 7415
کل نظرات : 1286
افراد آنلاين : 16
تعداد اعضا : 7909
بازديد کل سايت : 19,034,715

چت باکس

[My_Chat_Box]