در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050
کتاب انگلیسی مجازی آنلاین

جستجو

کتابهاي انگليسي

نمونه سوال و کتابهای معلم جواب ورک بوک کانون زبان دانلود کتابهای فامیلی اند فرندز محل تبليغات شما محل تبليغات شما منابع آموزشی کتابهای اسپیک نو محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان بزرگسالان
کتابهای زبان نوجوانان
کتابهای زبان کودکان
منابع آزمونهای زبان
آموزش زبان انگلیسی
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت
آموزش آی تی
زبان آلمانی
ترفند

به مجازی آنلاین خوش آمدید

جواب کتاب انگلیسی کانون زبان
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : Telegram Channel : @Majazionline

ضرب المثل هایی با حرفWبه انگلیسی با ترجمه فارسی

We cannot learn without pain.

بدون رنج و زحمت، علم حاصل نمی شود.

 

We lie loudest when we lie to ourselves

وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلندتر فریاد می زنیم.

 

When in doubt do nowt/ nothing

روزه شک دار نگیر.

 

Who knows he knows nothing knows much.

هرگز دل من ز  علم  محروم  نشد    کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب وروز  معلومم شد که هیچ معلوم نشد

 

Who knows what tomorrow holds.

که داند که فردا چه زاید زمان؛ هیچکس از آینده خبر ندارد.

 

When things got to the worst they will mend

تا پریشان نشود کار به سامان نرسد؛ خرابی مقدمه اصلاح است.

 

When angry, count a hundred

هر وقت عصبانی شدی یک لیوان آب بخور.

 

What costs little is little esteemed.

نداند کسی قدر روز خوشی       مگر روزی افتد به سختی کشی

 

What can’t be cured must be endured.

چو نتوان بر افلاک دست آختن   ضروری است با گردشش ساختن

 

Water does not tickle out of his hand

آب از دستش نمی چکد.

 

Writing of ideas is the capital of future

نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است.

 

Woman’s dreams go by contraries

خواب زن چپ است.

 

Win a few, lose a few

آدم گاه برنده است، گاه بازنده.

 

Words are but wind.

حرف باد هواست.

 

Why buy a cow when milk is so cheap.

چرا باید یک گاو بخری وقتی که شیر اینقدر ارزان است. ( آفتابه خرج لحیم کردن است )

 

War and love are as full of trouble as pleasure

جنگ و عشق هر آنقدر لذت بخش باشند به همان قدر دردسرساز هم هستند

.

Wear the old coat, but buy the new book.

لباس کهنه ات را بپوش اما کتاب تازه بخر.

 

Wake up and smell the coffee.

ششدانگ حواس خود را جمع کردن

 

Work one’s fingers to the bone

جان کندن؛ سخت کار کردن

 

Warm the cockles of somebody’s heart

کسی را خوشحال کردن.

 

Weigh the pros and cons.

معایب و محاسن کاری یا چیزی را سنجیدن.

 

Work all the hours God sends

بکوب کار کردن؛ شبانه روز کار کردن

 

Wear one’s heart on one’s sleeve.

بی شیله پیله بودن؛ صاف و ساده بودن

 

When pigs fly.

خدا را چه دیدی!؛ در همیشه روی یک پاشنه نمی گردد.

 

Win small, win early, win often

کم ببر، زود ببر، همیشه ببر.

 

When the hell’s frozen over.

وقت گل نی

 

Who dares to teach must never cease to learn.

مدرس نباید از مطالعه و آموختن دست بردارد.

 

Who know who is beautiful and who ugly behind the curtain?

کس چه داند که پس پرده که زیباست، که زشت.

 

When the dust has settled.

وقتی آبها از آسیاب افتاد؛ وقتی سر و صداها خوابید.

 

When it comes to the crunch.

موقعش که برسد؛ وقتش که برسد.

 

Where there are bees there is honey.

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

 

Where there is no justice there is no joy.

آنجا که عدالت نیست، خوشی هم  نیست.

 

 a Willing horse is run to death.

هر کسی را بهر کاری ساختند.

 

a Word before is worth two after.

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

 

a Woman conceals what she knows not.

مگو از هیچ نوعی پیش زن راز    که زن رازت بگوید جمله سرباز

 

a Word spoken is past recalling.

آب رفته به جوی بر نگردد؛ گذشته‌ها گذشته است.

 

the Way to get along is to go along.

همزیستی در همراهی است.

 

the Wolf may lose his teeth, but never his nature.

مار پوست می اندازد، خوی نمی اندازد.

 

When two Sundays meet.

هر وقت خورشید از مغرب بر آید؛ وقت گل نی.

 

What everybody says must be true.

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

 www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

We all make mistakes.

انسان جایزالخطاست.

 

Why keep a dog and bark yourself?

چرا آدم باید سگ داشته باشد ولی خودش پارس کند.

 

Where there is peace, God is.

هر جا که صفا هست در آن نور خدا هست.

 

Where there is love, there is no coercion.

هر جا سخن از عشق است زور و اجباری در کار نیست.

 

Whatever comes from a friend is good.

هر چه از دوست رسد نیکوست.

 

When I am no more, let happen what may.

پس از من کو جهان را آب گیرد.

 

Winning isn’t everything.

برد و پیروزی که همه چیز نیست.

 

Winning is earning, losing is learning.

پیروزی موفقیت است و شکست تجربه.

 

What soberness conceals, drunkenness reveals.

مستی راستی می آورد؛ آدم مست راستگو است.

 

Where ignorance is bliss, its folly to be wise.

جایی که جهالت برکت است، دانایی احمقی است.

 

Without sleep, no health.

خواب برای سلامتی لازم است.

 

When the shit hits the fan.

خر تو خر که شد؛ اوضاع شیر تو شیر که شد.

 

What goes up must come down.

فواره چون بلند شود سرنگون گردد

 

a Woman can beat the devil.

زن شیطان را هم می تواند شکست دهد؛ شیطان از زن درس می آموزد.

 

a Word before is worth two after.

چنگ اول به از صلح آخر.

 

a Wise head keeps a shut mouth.

ترا خاموشی ای خداوند هوش     وقارست و نا اهل را پرده پوش

 

the Whole dignity of a man lies in the power of thought.

بزرگی هر کس در طرزفکر و تفکر اوست.

 

What is done can’t be undone.

چو تیر از کمان رفت نیاید به شست باز.

 

Without justice, courage is weak.

بدون عدالت، شجاعت کار ساز نیست.

 

When you play you must pay.

بازی اشکنک سر شکستنک هم دارد.

هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند.

 

What goes around, comes around.

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.

 

Where there is love, there is pain.

عشق بدون رنج نیست؛ عشق با سختی همراه است.

 

Why should the devil have all the best tunes ?

خربزه شیرین نصیب کفتار می شود.

 www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

What is sauce for the goose is sauce for the gander.

بر کس مپسند آنچه ترا نیست پسند.

 

When character is lost, all is lost.

هیچ چیزی مهم تر از آبرو نیست.

 

Without friends a tree like without roots.

آدم بی دوست، مثل درخت بی ریشه است.

 

When ambition ends, happiness begins.

پایان جاه طلبی، آغاز خوشبختی است.

 

What a man says drunk, he thinks sober.

مستی و راستی.

What can you expect from a hog but a grunt?

از کوزه همان برون تراود که در اوست.

از خوک جز خرخر کردن چیزی نمی توان انتظار داشت.

 

When the drink is in, the truth is out.

مستی و راستی.

 

When poverty come in the door, love goes out the window

فقر که از در درآمد عشق از پنجره بیرون رفت.

 

Write your inguries in the sand, kindness in marble

بدی ها را روی شن بنویس وخوبیها را روی سنگ مرمر.

 

When there is no trust, there is no love.

وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست.

 

Whatever comes up is welcomed

هر چه پیش آید، خوش آید.

 

What must be, must be

از تقدیر گریزی نیست؛ آنچه باید بشود می شود.

 

What goes around, comes around

چیزی که عوض دارد، گله ندارد.منبع: www.majazionline.ir

What is past, is past

گذشته ها گذشته است.

 

Who laughs last, laughs longest

آن خوش است ای جان که فرجامش خوش است.

 

While there is life, there is hope

تا زندگی هست، امید هست.

 

What you lose on the swings, you gain on the roundabouts

دری نبست زمانه که دیگر دری نگشاید.

ایزد هرگز دری نبندد بر تو    تا صد دیگری به بهتری نگشاید

 www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

What is told in the ear of a man, is often heard a hundered miles away

حرفی که از دهان بر آید، گرد جهان در آید.

 

Wonders will never cease.

معجزه هنوز هم اتفاق می افتد.

 

Water is the best thirst quencher

آب بهترین فرو نشاننده عطش است.

 

Want is the mother of industry

احتیاج مادر اختراع است.

 

What is taken in with the milk, only goes out with the soul.

با شیر اندرون شده با جان بدر شود.

 

When drink enters, wisdom departs

شراب که از در، در آمد        عقل و هوش از کف برفت

 

Worrying never did anyone any good

نگرانی دردی را درمان نمی کند.

 

Wake not a sleeping dog

فتنه در خواب است بیدارش مکن.

 

We seek water in the sea

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد         وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

 


منبع: www.majazionline.ir

Wishes don’t wash the dishes

با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.

a Wonder lasts but nine days

آتش تند زود خاکستر می شود.

a Work well begun is half done

کاری که خوب شروع شده باشد در واقع نیمی از آن انجام شده است.

When/where one door shuts another opens

خدا گر به حکمت ببندد دری       گشاید به فضل و کرم در دیگری

When the word is out it belongs to another

سخن تا نگویی بر او دست هست    چو گفته شد یابد او بر تو دست

When the head aches, all the body is out of tune

چو عضوی بدرد آورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرار

What is a workman without his tools

ز بی آلتان کار ناید درست؛ بدون ابزار و وسایل کاری نمی توان انجام داد.

Wedlock is a padlock

ازدواج، اسارت است.

ای گرفتار پایبند عیال                 دیگر آسودگی مبند خیال

Work while it is day

تا تنور داغ است نان باید پخت.

the Weakest goes to the wall

هر چه سنگ است به پای لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.

When candles are away all cats are grey

شب گربه سمور نماید.

We are shot with our own arrow

خود کرده را تدبیر نیست؛ از ماست که بر ماست.

Wear the pants in the family

تصمیم گیرنده بودن؛ حرف آخر را زدن؛ رئیس بودن

a Woman’s place is in the home

خانه بدون زن گورستان است.

زن بلا باشد به هر کاشانه ای       بی بلا هرگز مبادا خانه ای

a Woman’s work is never done

کار خانم ها هیچ وقت تمام نمی شود.

Walnuts and pears you plant for your heirs

هر چه نیکی کنید آن نیکی به خود کرده اید.

When the wine is in, the wit is out

شراب، عقل از سر بیرون کند.

When the pot boils over, it cools itself

فواره چون بلند شود سرنگون شود.

Wisdom is better than strength.

آدمی را عقل می باید نه زور.

What you pay, what you get

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

منبع: www.majazionline.ir

When it rains, it pours

چو بد آید هر چه آید بد شود.

بدبختی نمی آید وقتی هم می آید پشت سر هم می آید.

 

Whatever happens is for the best

هر چه پیش آید خوش آید.

 

Whoever knocks on a door and persists will be allowed in

گفت پیغمبر که چون کوبی دری

عاقبت زان در برون آید سری

 

Where there is muck, there’s luck/brass

آدم پولدار شانس هم دارد.

 

When the cat’s away the mice will play

ماه درخشنده چون پنهان شود     شب پرّه بازیگر میدان شود

 

What is done can’t be undone.

آب رفته به جوی برنگردد، گذشته ها گذشته است.

 

When in Rome do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا  همرنگ جماعت شو.

 

Where there is a will, there is a way

خواستن، توانستن است.

 

the Way to a man’s heart is through his stomach

برای بدست آوردن دل مردان باید از طریق شکمشان وارد شد.

 

Without music, life is a journey through a desert

بدون موسیقی، زندگی به منزله سفر کردن از بیابان است.

 

What we acquire without sweat we give away without regret

هر آنچه آسان یافتی، آسان دهی از دست.

 

Well begun is half done

شروع خوب نصف کار است.

 

Winners never cheat and cheaters never win

آدمهای برنده هرگز کلک نمی زنند و آدمهای متقلب هرگز برنده نمی شوند.

 

When money speaks, the truth remains silent

وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند.

 

When a thing is done, advice comes too late

بعد از وقوع واقعه، پند و تدبیر دیگر بکار نیاید.

 

Waste not, want not

اسراف نکن تا محتاج نشوی.

 

a Watched pot never boils

زمان انتظار دیر می گذرد.

 

Will is the key of the victories

رمز پیروزی اراده است.

 

the Wish is father to the thought

شتر در خواب بیند پنبه داند؛ فکر باطل ز تمنا خیزد.

 

a Wise man avoids edged tools

آدم دانا به نشتر نزند مشت.

 

a Word to the wise is enough/sufficient

در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

ازین به نصیحت نگوید کست     اگر عاقلی یک اشارت بس است

 

Word cut more than sword

زبان برنده تر از شمشیر است.

 www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

the Worm will turn

چو دست از همه حیلتی در گسست       حلال است شمشیر بردن به دست

وقت  ضرورت  چو  نباشد  گریز  دست  بگیرد  سر  شمشیر  تیز

 

What is bred in the bone, will never come out of the flesh

اصل بد نیکو نگردد هر که بنیادش بد است.

 

Wall have ears

مکن پیش دیوار غیبت بسی      بود، کز پسش گوش دارد کسی

 

Who chatter to you, will chatter of you

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد

بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

 

Who has skirts of straw needs fear to fire

کسی که دامن حصیری دارد باید از آتش فاصله بگیرد.

کسی که بار شیشه دارد نباید به دیوانه سنگ بیاندازد.

 

When love is not madness, it is not love

عشق که به حد دیوانگی نرسید، عشق نیست.

عاشق آن باشد که چون آتش بود           گرم رو سوزنده و سرکش بود

 

What the eye sees not, the heart ruse not

اگر دیده نبیند، دل نخواهد.

 

When good cheer is lacking, our friends will be packing

یار نیک را در روز بد شناسند.

 

While the grass grow, the cow starves

بزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد.

 

Who longest wait of all surely wins

صبر آرد آرزو را نی شتاب؛ صبر مایه پیروزی است.

 

We are on a different wavelength

آبمان به یک جوی نمی رود.

 

We live for a good time not for a long time

کیفیت زندگی مهم تر از کمیت زندگی است.

 

Who knows much, will suffer much

هر که بیشتر می فهمد بیشتر رنج می برد.

 

What the heart feels the tongue speaks

آنچه بر دل فرود آید، بر زبان آید.

Who keeps company with the wolf will learn to howl

انگور ز انگور همی گیرد رنگ.

کمال همنشین در من اثر کرد    و گرنه من همان خاکم که هستم

 

Water is life’s matter and matrix, mother and medium.

آب مایه حیات است؛ بدون آب نمی توان زندگی کرد؛ آب آبادانی است.

 

Water which is to pure has no fish

آب پاک و تمیز ماهی ندارد.


www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : ضرب المثل هایی با حرفWبه انگلیسی با ترجمه فارسی ,ضرب المثل هایی با حرفHبه انگلیسی با ترجمه فارسی ,ضرب المثل هایی با حرف M به انگلیسی با ترجمه فارسی ,ضرب المثل هایی با حرف p به انگلیسی با ترجمه فارسی ,ضرب المثل هایی با حرف o به انگلیسی با ترجمه فارسی ,ضرب المثل هایی با حرف Y به انگلیسی با ترجمه فارسی ,ضرب المثل"انگلیسی"فارسی"ترجمه"کاربردی"لغات"آموزش"جملات ,ضروری"روزمره"پرکاربرد"گرامر"قواعد"یادگیری ,P ,اصطلاحات ,M ,ضرب المثل هایی با حرفK به انگلیسی با ترجمه فارسی ,ضرب المثل هایی با حرفBبه انگلیسی با ترجمه فارسی ,
649 چهارشنبه 15 مرداد 1393 majazionline نظرات (0)موضوع(شعر- ضرب المثل انگلیسی)

مطالب مرتبط

متن انگلیسی آهنگ سالار عقیلی بنام ایران بزرگ
جملات طنز انگلیسی با ترجمه فارسی
متن شعر یک شاعر انگلیسی برای امام حسین(ع)با ترجمه فارسی
غزل حافظ با ترجمه انگلیسی
شعر در گلستانه سهراب سپهری به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات زیبای انگلیسی برای تبریک سال نو
ضرب المثل های مربوط به زمان(انگلیسی با ترجمه فارسی)
ضرب المثل های مربوط به دوست و دشمن(انگلیسی با ترجمه فارسی)
شعر زیبای من پر پرواز به دست مي آورم(انگلیسی با ترجمه فارسی)
شعر زیبای روزها گذشته است(انگلیسی با ترجمه فارسی)
شعر زیبای مرواريدهاي تجربه -Experience Pearls
شعرهای زیبای عاشقانه(انگلیسی با ترجمه فارسی)
شعر انگلیسی بهار را باور کن با ترجمه فارسی
شعر عاشقانه از مریم حیدر زاده به انگلیسی با ترجمه فارسی
گلچین پیامک های فلسفی به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات چگونه موفق شویم به انگلیسی با ترجمه فارسی-How to succeed
جملات زیبای فارسی با ترجمه انگلیسی
ضرب المثل های زبان انگلیسی همراه با معادل فارسی
ضرب المثل هایی با حرفBبه انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرفAبه انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرفDبه انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرفCبه انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرفFبه انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرفEبه انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرفHبه انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرف Gبه انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرفJبه انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرف I به انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرف Lبه انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرفK به انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرفN به انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرف M به انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرف p به انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرف o به انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل هایی با حرف Y به انگلیسی با ترجمه فارسی
تکیه کلام ها ی رایج ایرانی با ترجمه انگلیسی-Some habitual words & tunes
متن زیبای خدایا سپاس به انگلیسی و ترجمه فارسی
شعردنیای شکننده از سامی یوسف به انگلیسی و ترجمه فارسی
شعر زیبای نگرانی پایان می یابد به انگلیسی و ترجمه فارسی
شعر زیبای بسویم آمدی به انگلیسی و ترجمه فارسی-You came to me
شعرعاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی(شماره 4)
شعر زیبای گل‌های خجالتی به انگلیسی و ترجمه فارسی
متن زیبای WITHOUT YOU «بدون تو»با زبان انگلیسی و ترجمه فارسی
شعرعاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی(شماره 3)
شعرعاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی(شماره 2)
شعرعاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی(شماره 1)
ضرب المثل فارسی به انگلیسی
متن زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی
متن انگلیسی عشق دختر و پسر با ترجمه فارسی-a lovely conversation
متن زیبا انگلیسی درباره تیچر با ترجمه فارسی-If I Could Teach You, Teacher

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

کانال مجازی آنلاین

کانال تلگرام مجازی آنلاین

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

اطلاعات کاربري

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

آمار سايت

کل مطالب : 7557
کل نظرات : 1447
افراد آنلاين : 18
تعداد اعضا : 9356
بازديد کل سايت : 31,239,662