در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050
کتاب انگلیسی مجازی آنلاین

جستجو

کتابهاي انگليسي

نمونه سوال و کتابهای معلم جواب ورک بوک کانون زبان دانلود کتابهای فامیلی اند فرندز محل تبليغات شما محل تبليغات شما منابع آموزشی کتابهای اسپیک نو محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان بزرگسالان
کتابهای زبان نوجوانان
کتابهای زبان کودکان
منابع آزمونهای زبان
آموزش زبان انگلیسی
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت
آموزش آی تی
زبان آلمانی
ترفند

به مجازی آنلاین خوش آمدید

جواب کتاب انگلیسی کانون زبان
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : Telegram Channel : @Majazionline

دنیایی از جملات پندآموز انگلیسی با ترجمه فارسی

حسود اول به خود ضرر ميزند ، قبل از اينكه به ديگري ضرر برساند     .

 

An envious person sustains a loss to himself before causing a loss to whom he envies 

 

 

**********

 

بدترين دوستان تو كساني هستند كه از تو با چاپلوسي تمجيد كرده و خطاهي تو را مي پوشانند   

 

 

Your worst friends are those who flatter and talk with you glibly and conceal your faults 

 

**********

 

 

اگر مردم به حقوق يكديگر احترام بگذارند و نياز فقرا را برآورند از يك زندگي لذت بخش بهره خواهند برد     .

 

If people pay rights of each other , and fulfill requirements of the poor , they will enjoy a good and satisfactory life 

 

**********

 

اهل بهشت چهار نشان دارند : روي گشوده ، زباني فصيح ، قلبي رؤوف و دستي سخاوتمند     .

 

The people of paradise have four signs : open face , eloquent and clear tongue , merciful heart and bountiful hand 

 

**********

 

هيچ فايده اي نيست در سكوت يك مرد عاقل و سخن گفتن يك شخص جاهل     .

 

Neither silence of a wise man , nor speech of an ignorant has any profit

 

**********

 

وقتي بر دشمن خود پيروز شدي او را ببخش كه اين يك شكرگذاريست براي اين پيروزي     .

 

When you overcome your enemy , put forgiveness and pardon as the gratitude for this victory

 

**********

 

 

بهترين مردم كسانيست كه عادلانه قضاوت مي كند     .

 

The best people are those who judge fairly

**********


منبع: www.majazionline.ir

حقيقت ، سنگين و تلخ است اما لذت بخش و دروغ سبك و آسان است اما دردناك و خطرناك     .

 

Truth is heavy and difficult but pleasant , and falsehood is light and easy but painful and dangerous 

 

**********

 

غيبت ، آخرين سلاح مردم ضعيف است     .

 

Slander is the last effort of weak people 

 

**********

 

خداوند هيچ بيماري اي را  نازل نكرده مگر اينكه براي آن دوايي هست     .

 

God has not given any disease unless He has created a remedy for it 

 

**********

 

خداوند هيچ بيماري اي را  نازل نكرده مگر اينكه براي آن دوايي هست     .

 

God has not given any disease unless He has created a remedy for it 

 

**********

 

به گونه اي براي دنيا تلاش كن كه گويي براي هميشه زنده اي و به گونه اي براي آخرت خود تلاش كن كه انگار فردا خواهي مرد     .

 

Work for the world as if you would be alive forever , and work for the Hereafter as if you would die tomorrow 

 

**********

 

بهترين نعمت سلامتي است و بهترين چيز در قلب مومن ، اعتقاد به خداست     .

 

The best favor is health and the best thing which could fill man's heart I belief in God 

 

**********

 

دو چيز انسان را هلاك مي كند : ترس از فقر و طلب فخر     .

 

Two things destroy people : fear of poverty and seeking for fanciful honors 

 

**********


منبع: www.majazionline.ir

عملي كه با تقوا انجام شده كوچك نيست ، هر چند ممكن است در ظاهر كوچك به نظر برسد ؛ چگونه ممكن است عملي كه مورد قبول خداست كوچك باشد ؟

 

A deed accompanied with sincerity and piety is not little , although it may be seemingly little .How it is possible a deed favored by God to be little

 

 

**********

 

 

ترك عادتهاي غلط مانند يك معجزه است   

 

 

Throwing off wrong habits of individuals is like a wonder 

 

**********

 

مرد عاقل كسيست كه هر چيز را در جاي صحيح خو قرار ميدهد     .

 

The wise is one who puts everything in its right place

 

**********

 

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آن ها

 

را خودمان تجربه کنیم

 

Let's learn something from other mistakes,

 

 because life is not too long for us to experience all thing

  

سه نوع دست داريم : دست گدايي كننده ، دست حفظ كننده مال و دست بخشنده ؛ و بهترين آنها دست بخشنده است     .

 

There are three types of hands , begging hands , keeping hands and bountiful hands, and the best hands are bountiful hands 

 

**********

 

بهترين ارث كه پدر براي پسر باقي مي گذارد ادب است     .

 

The best heritage which fathers leave for their children is courtesy 

 

**********

 

 

شخص بد اخلاق در عذابست     .

 

 

One who is ill-humored torments himself 

 

**********

 
منبع: www.majazionline.ir

يك ساعت عدالت بهتر است از يك سال عبادت     .

 

 

One hour of justice is better than one year of worship 

 

 

**********

دانا نشود آنكه تكبر ورزد     .

 

One who brag , will not become savant 

 

**********

 

دانا نشود آنكه تكبر ورزد     .

 

One who brag , will not become savant 

 

اگر در هاي اسمان و زمين به روي كسي بسته باشد اما آن شخص تقوا پيشه كند ، خداوند به ياري او خواهد شتافت     .

 

If the doors of heavens and earth are closed to someone , then he chooses piety , God shall relieve him

 

**********

 

از شر كسي كه براي خود اخترام قايل نيست ايمن مباش     .

 

Beware of malady of one who does not assume a dignity for himself

 

**********

 

بهترين مبارز آن مومني است كه گناه را ترك مي كند     .

 

The strongest warrior for the faith among people is one who gives up the sins

 

**********

 

از شراب خودداري كنيد كه كليد هر بديست     .

 

 

Avoid wine which is the key of all evils 

 
منبع: www.majazionline.ir

شما هرگز نمي توانيد مردم را با اموالتان راضي سازيد پس با اخلاقتان رضايت آنها را جلب نماييد     .

 

You can never satisfy people by your property . so , you can attract their satisfaction by your behaviour

 

**********

 

غیبت کردن کوشش فرد ناتوان است    .

Backbiting is the endeavor of a feeble person

 

**********

 

Easy is to make mistakes difficult is to learn from them

 

 

ایراد گیری از دیگران آسان است عبرت گرفتن از آنها مشکل است

 

 

**********

 

Easy is to show victory difficult is to assume defeat with dignity

 

نشان دادن یپروزی آسان hsj قبول کردن شکست مشکل است

 

 

 

**********

 

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.

 

یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن    .

 

 

**********

 

بهترين مبارز آن مومني است كه گناه را ترك مي كند     .

 

The strongest warrior for the faith among people is one who gives up the sins

 
منبع: www.majazionline.ir

دنيا بازاريست كه برخي در آن سود مي كنند و برخي ضرر     .

 

World is a market in which some gain and some lose 

 

 

**********

 

 

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است

Always the huge blaze is from small spunkie

 

**********

 

God is in ur heart    ،yet u search for him in the wilderness

 

خدا در قلب توست و تو در بیابان ها به دنبالش می گردی

 

**********

 

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

 

Live for ourselves not for showing that to others.. 

 

**********

 

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

Live for ourselves not for showing that to others..

 

**********

 

آنچه را که در مزرعه ذهن خود کاشته اید درو خواهید کرد

You will reap what you plant in your minds farm.

 

**********

 

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی

 

 Victory is not never to fall, It is to rise after every fall

 

**********

 

Don’t count the years, count the memories

سالها را نشمار، خاطرات را بشمار

 

**********

 

از بخشیدن اندک شرم مکن، زیرا ناامیدکردن کمتر از آن است.

Be not being ashamed of granting a scanty thing because , verily , giving nothing is less than that.

 
منبع: www.majazionline.ir

غیبت کردن کوشش فرد ناتوان است.

 

Backbiting is the endeavor of a feeble person

 

 

**********

 

 

Death is not scary enough and not so sweet life of the human foot leaves Brshraft.

 

نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی پای برشرافت خود گذارد.

 

**********

 

Motivation is what get u started,Habit is what keeps u going

 

انگیزه برای شروع است وعادت برای ادامه

 

**********

 

As one’s gift increase his friends decrease

 

کسی که توانایی هایش زیاد می شود، دوستانش کاهش می یابد

 

 

**********

 

آنچه را که در مزرعه ذهن خود کاشتهاید درو خواهید کرد

 

You will reap what you plant in your minds farm.

 

 

**********

 

A little child weighs on your knee , a big one your heart

 

سنگینی بچه های کوچک روی زانوهای والدین و بار غم بچه های بزرگ در قلب والدین است

 

**********

 

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!

 

دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم....

 

My father chose my name,  and my last name was chosen by my ancestors 

 

 

**********

 

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده

 

 زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

 

**********

 

It is only intelligence that is divided equally between people

 

  because everybody thinks he (she) is enough wise


منبع: www.majazionline.ir

There are things that are so serious that you can only joke about them

 

 چیزهایی وجود دارند که آنقدر جدی هستند که فقط می توان در موردشان جوک ساخت!

 

 

 

**********

 

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی

 

 Victory is not never to fall, It is to rise after every fall

There is no sorrow worse than remembering happiness in the day of sorrow

 

**********

 

هیچ غمی بدتر از به یاد اوردن شادی های گذشته در روز غم نیست

 

There is no sorrow worse than remembering happiness in the day of sorrow

 

**********

 

 

many people love in themselves what they hate in others

خیلی از مردم چیزی را در وجود خودشون دوست دارن که از وجود ان در دیگران متنفرند

 

**********

 

One smile begins a friendship

یک لبخند میتواند سرآغاز یک دوستی باشد

 

**********

 

One vote can change a nation

یک رای میتواند سرنوشت یک ملت را عوض کنند

 

**********

 

 

Let's learn something from other mistakes,because life is not too long for us to experience all thing

 

 

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آن ها را خودمان تجربه کنیم

 

**********


منبع: www.majazionline.ir

Easy is to set rules difficult is to follow them

 

تنظیم قوانین آسان است ولی رعایت آنها مشکل است

 

 

 

**********

 

 

دانستن کافی نیست، بلکه باید به دانسته های خود عمل کنید

 

Knowing is not enough. We should do what we know.

 

**********

 

مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشد.

The big man is who has an infantine heart.

 

**********

 

از دست رفتن حاجت بهتر از مطالبه آن از شخص ناشایسته است.

"Losing someone 's need is better than demanding it from a mean person."

 

**********

 

مردم دشمن آن چيز هايي هستند كه نمي دانند     .

 

People are enemy with the things which they do not know 

 

**********

 

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل

Knowing is not enough we should do what we know

 

**********

 

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. 

Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

 

**********

 

من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشت

I didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot.

 

**********
منبع: www.majazionline.ir

 

بردن همه چیز نیست ؛ امّاتلاش برای بردن چرا .

Winning is nothing but trying to win is all thing.

 

انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود 

Whatever human rise his trousers inset will be seen more.

 

سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود

A distant tour begins with one step…

 

آنجا که راه نیست خدا راه می گشاید

 

When there is no way God opens a new way.

 

بیشترین تاثیر افراد نیک ، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.

 

We will feel influence of good person when we lose them.

 

هیچ هشیاری بدون درد نیست

 

There is no coming consciousness without pain

 

من نمیگویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد .

 

I don't say don't fall in love in first glance but I believe that you should glance for the second time.منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : آموزش زبان انگليسي-کتابهاي انگليسي-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگليسي-زبان آنلاين-انگليسي-سايت زبان انگليسي-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگليسي-سوال تستي زبان انگليسي-English-لغات انگليسي-اصطلاحات انگليسي-زبان انگليسي دوره راهنمايي-زبان انگليسي دوره دبيرستان-آموزش زبان کودکان-گرامرانگليسي-آموزش تصويري زبان انگليسي-مکالمه انگليسي-فيلمهاي زبان انگليسي-داستان انگليسي-آهنگ انگليسي-فايلهاي صوتي زبان انگليسي- کتاب تیچر تاپ ناچ ویرایش دوم ,-نکات و جملات پند اموز انگلیسی با ترجمه فارسی ,

مطالب مرتبط

جملات زبان انگلیسی در مورد ازدواج و خانواده Marriage and Family
متن و جملات انگلیسی تبریک روز مادر با ترجمه فارسی
دوست معمولي کيه؟یه دوست واقعي کيه؟Who s a REAL friend
متن جالب در مورد سيزده بدر به زبان فارسي و انگليسي
اس ام اس انگلیسی تبریک سال نو با ترجمه فارسی
جملات طنز انگلیسی با ترجمه فارسی
عاشق شدن از نـگاه چـارلی چاپلیـن-انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت هفدهم)
متن پیام نوروز1394رهبرانقلاب باترجمه انگلیسی
سخنانی زیبا از حضرت علی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
پیامک های رومانتیک به زبان انگلیسیRomantic SMS
متن انگلیسی درباره مرحوم لادن و لاله بیژنی دو قلوهای به هم چسبیده ایرانی
جملات زیبای انگلیسی با کلمه دستها با ترجمه فارسی
متن زیبا درباره سیزده بدر(انگلیسی با ترجمه فارسی)
آیا می دانیدDid You Know…?(انگلیسی با ترجمه فارسی)
کوتاه ترین جمله انگلیسی که شامل تمامی ۲۶ حروف الفبای انگلیسی است
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت شانزدهم)
چیستان انگلیسی همراه با پرسش و پاسخ
متن زیبا درباره گل رز (انگلیسی با ترجمه فارسی)
جملات عاشقانه اگه عاشق كسي شدی(انگلیسی با ترجمه فارسی)
متن مصاحبه باوارنر بافیت، دومین مرد ثروتمند دنیاWarren Buffet (انگلیسی با ترجمه فارسی)
متن انگلیسی درباره افسردگی با ترجمه فارسی
متن زیبادرباره ی کوسه ها (انگلیسی با ترجمه فارسی)
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت پانزدهم)
متن زیبای انگلیسی قدرت و صلابت يك مرد با ترجمه فارسی-The strength of a man
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت چهاردهم)
نکات مهم پزشکی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت سیزدهم)
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت دوازدهم)
جملات زیبابرای بکارگیری در زندگی ( انگلیسی با ترجمه فارسی)
جملات زیبا خداوند در زبان انگلیسی
جملات زیبا اندیشه های زندگی به انگلیسی با ترجمه فارسی-Thoughts for Life
جملات زیبا درباره تفاوتهای زمان قدیم با الان به انگلیسی با ترجمه فارسی-Paradox of Our Times
جملات زیبای انگلیسی با کلمه (ارزش)با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت یازدهم)
جملات رویا پردازی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت دهم)
جملات زیبای یک زندگی متفاوت به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت نهم)
جملات زیبا درباره زندگی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت هشتم)
خواص میوه هابه انگلیسی با ترجمه فارسی
آیا میدانستید که...!!!DID YOU KNOW
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت هفتم)
باید و نبایدهای زندگی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملاتی زیبا درباره سلامتی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت ششم)
متن زیبای عاشق تر از عشق به انگلیسی با ترجمه فارسی
متن فوق العاده زیبای چرا خدا مادران را آفرید به انگلیسی با ترجمه فارسی-Why God Made Mothers
متن زیبای انگلیسی از خیلی خوب به خیلی بد با ترجمه فارسی

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

کانال مجازی آنلاین

کانال تلگرام مجازی آنلاین

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

اطلاعات کاربري

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

آمار سايت

کل مطالب : 7548
کل نظرات : 1435
افراد آنلاين : 67
تعداد اعضا : 9225
بازديد کل سايت : 29,186,424