در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبليغات شما اينجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی اول راهنمایی (درس 1 الی 10)

انگلیسی اول راهنمایی درس ۴-1 

 

 

آموزش حروف در ز بان انگلیسی

 

قبل از یادگرفتن حروف انگلیسی باید بخاطر داشته باشید که یادگرفتن آن همانند آب خوردن راحت است، کافیست که اراده کنید.

 

آموزش حروف انگلیسی

در زبان انگلیسی چند حروف داریم؟

در زبان انگلیسی 26 حروف داریم که بصورتهای حروف بزرگ و حروف کوچک نوشته می شوند.

 

****************************************

اشکال حروف بزرگ چگونه اند؟

حروف بزرگ انگلیسی عبارتند از:

 

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

 

 

حروف کوچک انگلیسی

حروف کوچک زبان انگلیسی عبارتند از:

a – b – c – d – e – f – g – h – i – j – k – l – m – n – o – p – q – r – s – t – u – v – w – x – y – z

 

آموزش حروف انگلیسی : مرور سریع مقایسه حروف بزرگ و کوچک انگلیسی:

Aa – Bb – Bc – Dd – Ee – Ff –G g – Hh – Ii – Jj – Kk – Ll – Mm – Nn –O o – Pp –Q q – Rr – Ss – Tt – Uu – Vv – Ww –X x – Yy –Z z

تمرین در باره حروف

 

کلمات زیر را با حروف بزرگ انگلیسی بنویسید.

pencil – desk – car – book-fish

جواب:

PENCIL – DESK – CAR – BOOK - FISH

 

 

کلمات زیر را با حروف کوچک انگلیسی بنویسید

HAND – BALL – MAP – DOOR - BOX

جواب:

Hand – ball – map – door - box

 

 

آموزش ضمیر فاعلی در انگلیسی

تعریف ضمیر چیست؟

تعریف ضمیر:ضمیر کلمه ای است که جای اسم می آید مانند :

 

علی یک دانش آموز است. ما می توانیم بجای علی از ضمیر استفاده کنیم که می شود : او یک دانش آموز است.

پس او یک ضمیر است.

 

انواع ضمیر کدامند؟

ضمیر انواع دارد که در این درس فقط ضمیر فاعلی را می خوانیم

 

تعریف ضمایر فاعلی :

 

ضمیر فاعلی کلمه ای است که جای فاعل می آید.

نادر  اهل تهران است.

او اهل تهران است.

 

ضمیر فاعلی در زبان انگلیسی:

تعریف و کاربرد ضمیر فاعلی در زبان انگلیسی مانند آنچه در بالا برای  فارسی گفته ایم هست.

.مانند:

(Ali اسم است.)علی یک دانش آموز است    .Ali is a student

(He که بجای علی آمد ضمیر فاعلی است.) او یک دانش آموز است.  He is a student

 

 

ضمایر فاعلی را نام ببرید

ضمایر فاعلی عبارتند از:

جمع

مفرد

ما

We

من

I

شما

You

تو

Youاو (مذکر)

He

آنها

They

او (مؤنث)

Sheآن (اشیاء)

It

ضمایر سوم شخص مفرد کدامند؟

ضمایر سوم شخص مفرد عبارتد از:

He یعنی او برای جنس مذکر (مرد) و She یعنی او برای جنس مؤنث (زن) و It یعنی آن برای اشیاء می آیند و جمع همه آنها They می شود.

 

در جملات زیر بجای اسم از ضمیر استفاده کنید:

(1)    .Nader is a student

(2)    .Mina is a teacher

 

جواب:

(1)    .He is a student

(2)    .She is a teacher

 

 

 

صرف فعل to be   در حال ساده

حال که ضمایر را بخوبی یاد گرفتید می توانید در مورد فعل to be   بودن در زمان حال ساده صحبت کنیم.

 

مشتقات فعل to be را نام ببرید

عبارتند از: am - is  - are

نکته : باید توجه داشته باشیم بعد از هر ضمیر یا اسم مربوط به آن ضمیر شکل خاصی از فعل to be   یعنی am – is  - are   می آید.

مثال :

بعد از we , you , they   و اسمهای جمع مانند books , students   فقط are     می آید.

بعد از he , she , it     و اسمهای مفرد مانند Ali , Zahra , pen    فقط is   می آید.

بعد از I هم  am   می آید.

 

 

صرف فعل to beیعنی am,is,are در زمان حال ساده

 

حالا در مجموع می توانیم بگوییم صرف فعل to beیعنی am,is,are در زمان حال ساده بصورت مثبت و کامل مانند جدول زیر است:

 

جمع

مفرد

ما هستیم

We are

من هستم

I am

شما هستید

You are

تو هستی

You areاو هست

He is

ایشان هستند

They are

او هست

She isآن هست

It is

برای اینکه این جدول را براحتی حفظ کنید و همیشه بیادنان بماند.شعر زیر را که زبان حال دانش آموز خسته در زنگ آخر است که اصرار دارد کلاس زودتر تعطیل شود را ملاحظه فرمایید.

I am آقاجان اینجا نشسته                   هی جوش زدم و سخت شدم خسته

We are همگی گشنه و تشنه                بی حال شدیم و ساکت نشسته

 

You are در تلاش در این وقت کم                ما منتظریم تا بخوره زنگ

You are همه تون خوردین صبحانه                دیگر ندارین عذر و بهانه

 

She is  مادرم چشم انتظاره              او گفته امروز دیزی میزاره

He is پدرم در سر کاره            تا خونه نیاد کارم نداره

It is درس تان پایان نداره             شکم گشنه ایمان نداره

 

They are منتظر تا کی بریم ما               دستور بنما فرمانبریم ما

 

تمرین:

در جاهای خالی از am   ، is   ، are   استفاده کنید.

(1)    .I………………a student

(2)    .She …………..a teacher

(3)    .They………………… bags

(4)    .Mina ……….a teacher

 

جواب:

(1)    .I am a student

(2)    .She is a teacher

(3)    .They are bags

(4)    .Mina is a teacher

 

تمرین:

در جملات زیر از ضمیر فاعلی منلسب استفاده کنید.

(1)      .am a teacherd.......

(2)      .It is a ruler.......

(3)      You are a teacher.......

جواب:

 

(1)      .I am a teacher

(2)    .It is a ruler

(3)      .You are a teacher

 

 

در چه جاهایی از حروف بزرگ استفاده می کنیم.

چند کاربرد حروف بزرگ در سطح اول راهنمایی :

Iیعنی من همیشه بصورت حرف بزرگ نوشته می شود.

I am a teacher

 

حرف اول اسم اشخاص باید بزرگ نوشته شود.

Ali – Mohammad – Pursina – Mostafa - Mohammadi

 

اول جمله را با حروف بزرگ شروع می کنیم.

They are students.

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی اول راهنمایی درس ۵

آموزش صرف فعل to be در زمان حال ساده بصورت کامل و مخفف.


ابتدا برای درک بیشتر یک بار دیگر صرف فعل to be در زمان حال ساده بصورت کامل از درس قبل در اینجا تکرار میکنیم.

فعل to be یعنی بودن یک مصدر است.در این کتاب از مشتقات حال ساده آن یعنی am , is , are استفاده می کنیم.

 

صرف فعل to beیعنی am,is,are در زمان حال ساده بصورت مثبت و کامل: 

 

 


جمع

مفرد

ما هستیم

.We are

من هستم

.I am

شما هستید

.You are

تو هستی

.You are

 

 

او هست

.He is

آنها هستند

.They are

او هست

.She is

 

 

آن هست

.It is


 

 

 

چگونه فعل منفی را مخفف میکنیم.


در این مورد باید بدانیم که o کلمه not را بر میداریم و جای آن ویرگول می گذاریم.مانند:

is not=isn’t

 

 

 

 

 

 

 

صرف فعل to beیعنی am,is,are در زمان حال ساده بصورت مثبت و کامل و مخفف:


 

جمع

مفرد

مخفف 

کامل 

مخفف 

کامل 

We’re 

We are 

I’m 

I am 

You’re 

You are 

You’re 

You are 

 

 

He’s 

He is 

They’re 

They are 

She’s 

She is 

 

 

Its 

It is 

 

 

 

 

تمرین:

جملات زیر را بصورت مخفف بنویسید.

(1)    .She is a student

(2)    .It is a door

(3)    .You are a teacher

 

 

جواب:

(1)    .Shes a student

(2)    .It’s a door

(3)    .Youre a teacher

 

 

 

 

 

 

  new words, ترجمه و معنی فارسی و تلفظ لغات زبان انگلیسی سال  اول راهنمایی درس 5


 

           

سبد

صندلی

فنجان

خطکش

دانش آموز

معلم 

پنجره 

هستم 

 هستی، هستید، هستند 

من

تو، شما

او

او 

یک

دو

سه

چهار

پنج

خوبم

سلام

حالت چطوره

خوبم متشکرم 

 آیا تو هستی؟ آیا شما هستید؟

 

بسکت

چیر

کاپ

رولر

استیو دنت

تی چر

وین دو

ام

 آر

آی

یو

هی

شی

وان

تو

ثری

فر

فایو

آیم فاین

ح لو

ها آر یو

آیم فاین ثنکس

آر  یو ؟

 

basket

chair

cup

ruler

student

teacher

window

am

 are

I

you

he

she

one

two

three

four

five

Im fine

hello

How are you

Fine, thanks.

 ?Are you

 

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی اول راهنمایی درس ۶

آموزش طریقه و روش صرف فعل am-is-are) to be )  در حال ساده شکل سؤالی :

 

 

چگونه فعل to be   را در حال ساده سؤالی کنیم ؟


لازم است مطالب درس چهار یعنی صرف  فعل to be در حال ساده بشکل مثبت را یک بار دیگر آن را مرور کنیم.

 

 

جمع

مفرد

ما هستیم

.We are

من هستم

.I am

شما هستید

.You are

تو هستی

.You are

 

 

او هست

.He is

آنها هستند

.They are

او هست

.She is

 

 

آن هست

.It is


 

 چگونه فعل to be   را در حال ساده سؤالی کنیم ؟  ادامه


حال پس از مرور درس چهار باید گفت  : این جملات (صرف فعل to be در زمان حال ساده بصورت مثبت ) را با عوض کردن جای فعل و فاعل و اضافه کردن علامت سؤال به آخر آنها سؤالی می کنیم.

 


مثال:

مانند جدول زیر

 

جمع

مفرد

آیا ما هستیم؟

?Are we 

.We are

آیا من هستم؟

?Am I 

.I am

آیا شما هستید؟

?Are you 

.You are

آیا تو هستی؟

?Are you 

.You are

 

 

 

آیا او هست؟

?Is he 

.He is

آیا آنها هستند؟

?Are they 

.They are

آیا او هست؟

?Is she 

.She is

 

 

 

آیا آن هست؟

?Is it 

.It is


 

این جملات را سوالی کنید.

(1)    .He is a boy

(2)    .They are girls

(3)    .It is a door

 

 

جواب :

(1)    ?Is he a boy

(2)    ?Are they girls 

(3)    ?Is it a door

 

چگونه صرف فعل to be    را از حالت سوالی خارج میکنیم.

برای اینکه جمله ای را از حالت سوالی خارج کنیم درست برعکس سوالی کردن عمل میکنیم. یعنی دوباره جای فعل را با فاعل عوض میکنیم و علامت سوال را نیز حذف میکنیم و بجای آن نقطه می گذاریم.


 

جمع

مفرد

آیا ما هستیم؟

?Are we 

.We are

آیا من هستم؟

?Am I 

.I am

آیا شما هستید؟

?Are you 

.You are

آیا تو هستی؟

?Are you 

.You are

 

 

 

آیا او هست؟

?Is he 

.He is

آیا آنها هستند؟

?Are they 

.They are

آیا او هست؟

?Is she 

.She is

 

 

 

آیا آن هست؟

?Is it 

.It is


 

این جملات را از حالت سوالی خارج کنید یعنی به مثبت تبدیل کنید.

(1)    .Are they chairs 

(2)    .Is it a jacket 

(3)    .Are they doctors 

 

 

جواب:

(1)    .They are chairs

(2)    .It is a gacket

(3)    .They are doctors

 

جواب کوتاه با yes   (بله)

وقتی به سؤالی با yes   جواب کوتاه می دهیم. ابتدا کلمه yes   (یعنی بله) را می نویسیم   و بعد از آن ویرگول اضافه میکنیم و سپس جای فاعل و فعل جمله سؤالی را عوض کرده و بشکل مثبت بدنبال ویرگول می نویسیم.

توجه: در جواب کوتاه فقط بعد از yes   فاعل و فعل را می نویسیم و بقیه جمله را حذف می کنیم چون خودمان می گوییم جواب کوتاه.


مثال: به سؤالات زیر جواب کوتاه دهید.

(Is he a student? (yes

.Yes,he is

(Are they teachers? (yes

.Yes, they are

(Is it a pen? (yes

.Yes, it is

 

 

به تغییرات ضمای فاعلی در پرسش و پاسخ توجه فرمایید.


توجه : باید توجه داشته باشیم در سوال کوتاه اگر در سؤال    داشته باشیم در جواب به you   تبدیل می شود. و اگر در سؤال we   داشته باشیم در جواب به you   تبدیل می شود.و اگردر سوال you   مفرد داشته باشیم در جواب به I   تبدیل می شود و اگر در سوال you   جمع باشد به در جواب به we تبدیل می شود.خلاصه این مطلب را میتوان بصورت جدول زیر بیان نمود:

 

 

جواب کوتاه

سؤال

تو

You

من

I

شما

You

ما

We

من

I

تو

You

ما

We

شما

You


 

مثال برای موارد بالا

به سوالا زیر پاسخ کوتاه مثبت دهید.

(Am I a student ? (yes

.Yes, you are

(Are you a teacher ? (yes

.Yes, am

(Are you teachers ? (yes

.Yes, we are

(Are we teachers ? (yes

.Yes, you are

 

 

 

 


طرز جمع بستن اسامی :


در زبان انگلیسی برای اینکه اسمی را جمع ببندیم به آخر آنها s اضافه می کنیم.

مثال :

A book = > books

A pen = > pens

 

 

 


تلفظ s جمع چگونه است ؟


از قانون پفتک پیروی میکنیم.


s جمع اگر به کلماتی که به p – f – t – k  (که من اسم آنها را پفتک گذاشته ام) ختم شوند s جمع صدای س می دهد وگرنه صدای ز دارد.

(س)  Shirt => shirts 

(ز)  Chair => chairs 

طرز جمع بستن فعلها :

تا اینجا اگر دقت کرده باشید در صرف افعال هم جمع و هم مفرد آنها را می گفتیم و نیاز به تکرار دوباره نیست.


 

فقط باید توجه داشته باشیم در این کتاب وقتی جمله را جمع می بندیم اسم هم همراه آنها جمع بسته می شوند.

مثال:

.It is a book => they are books

 

 

 


 

طرز و روش مفرد کردن جملات :

در این کتاب وقتی جملات را مفرد می کنیم اسم هم همراه آن مفرد می شود.

 

 

  این جملات را به مفرد تبدیل کنید.

(1) .We are teachers

  (2) .You are students

(3 ) .They are doors

 

 

جواب :

(1) .I am a teacher

(2)       .You are a student

(3) .It is a door

 

 

 

مثال: این جملات را به جمع جمع کنید.

(1) .It is a chair

(2)     .She is a boy

(3) .I am a teacher

 

 

جواب:

(1)  .They are chairs

(2)  .They are boys

(3)  .We are teachers

منبع: www.majazionline.ir

آموزش روش جواب کوتاه با No (نه)

 

طرز و روش جواب کوتاه با No (نه)

طریقه جواب کوتاه با No (نه): وقتی به سؤالی با No جواب کوتاه می دهیم. ابتدا کلمه No (یعنی نه) را می نویسیم و بعد از آن ویرگول اضافه میکنیم و سپس جای فاعل و فعل جمله سؤالی را عوض کرده و با اضافه کردن Not یعنی شکل منفی آنرا بصورت مخفف پس از ویرگول می نویسیم.


توجه: در جواب کوتاه فقط بعد از No فاعل و فعل را می نویسیم و بقیه جمله را حذف می کنیم چون خودمان می گوییم

جواب کوتاه.

 

مثال: به سؤالات زیر باNo  جواب کوتاه دهید.

(Is he a student? (No

.No,he isnt

(Are they teachers? (No

.No, they arent

(Is it a pen? (No

.No, it isnt

 

 

 

 

 

تغیرات ضمایر فاعلی در سوال و جواب


یادآوری : باید توجه داشته باشیم در سوال کوتاه اگر در سؤال  داشته باشیم در جواب به You تبدیل می شود. و اگر در سؤال We داشته باشیم در جواب به You تبدیل می شود.و اگردر سوال You مفرد داشته باشیم در جواب به I تبدیل می شود و اگر در سوالYou   جمع باشد به در جواب به We تبدیل می شود.خلاصه این مطلب را میتوان بصورت زیر بیان نمود:

 


 

جواب کوتاه سؤال
تو You من I
شما You ما We
من I تو You
ما We شما You

 

 

 

مثال برای موارد بالا

به این سوالات پاسخ منفی دهید..

(Am I a student ? (No

.N0, you arent

 

(Are you a teacher ? (No

.No, I am not

 

(Are you teachers ? (No

.No, we arent

 

(Are we teachers ? (No

.No, you arent

 

 

 

 

 چگونه جمله را با what یعنی( چه ، چکاره) What سوالی میکنیم ؟


برای سوالی کردن جمله با what  ابتدا what  را مینویسیم و سپس جمله را بشکل سوالی در می آوریم ، آنگاه شغل  ویا شیئی را حذف میکنیم.پس از آن جمله سوالی شده را بعد از  بعد از what  مینویسیم و در آخر علامت سوال اضافه

میکنیم.

 


مثال: جملات زیر را با what  سوالی کنید.

(1)   .It is a desk

(1)   .They are teachers

(1) She is a doctor

 

جواب :

(1) ?What is it 

(1)   ?What are they 

(1) ?What is she

منبع: www.majazionline.ir

آموزش کاربرد استفاده از This و That

 

فرق بین  This و That

This یعنی این برای اشاره به نزدیک بکار می رود. مثلا به کتابی که نزدیک ما هست اشاره میکنیم و می گوییم :

 این یک کتاب است   This is a book                

That   یعنی آن برای اشاره به دور بکار می رود. مثلا به کتابی که دور از ما هست اشاره می کنیم و می گوییم :

آن یک کتاب است.             .That is a book                 

 

 

 

 

برای اینکه این فرق this و that از یادتان نرود لطفاّ این بیت را حفظ کنید تا this و that  هرگز از یادتان نرود

This is  نزدیکه ته تک دله                     that is  دار سر ته دره بنه

علًت انتخاب تک دله در این بیت این است که وقتی ما ما مازندرانی ها میخواهیم بگوییم چیزی خیلی تزدیک یا در دسترس است از عبارت انگار ته تک دله دره ( انگار توی دهن ته ) استفاده میکنیم. ویا اگر بخواهیم بگوییم چیزی دور  یا نشدنی ویا دور است میگوییم دار سر دره ( بالای درخته )

 

 

 

 

 

شکل جمع this


شکل جمع this یعنی این، بصورت these یعنی اینها است.

مثلا به تعدادی کتاب که در نزدیک ماست اشاره می کنیم و می گوییم:

.اینها کتاب هستند.    .These are books

 

 

 

 

 

شکل جمع that

 

 

شکل جمع that یعنی آن، بصورت those یعنی آنها است. مثلا به تعدادی کتاب که دور از ما هستند اشاره می کنیم.

Those are books.                               آنها کتاب هستند.

 

 

 

 

خلاصه درس


This => these

That => those

 

This is => These are

That is => Those are

 

 

 

تمرین:

این جملات را به جمع تبدیل کنید.

(1) .This is an egg

(2) .That is a baske

جواب:

(1)  These are eggs

(2)  Those are baskets

 

 

 

تمرین:

این جملات را به مفرد تبدیل کنید.

(1) .Those are boxes

(1) .These are ears

جواب:

(1) .That is a box

(1) .This is an ear

 

 


آموزش حروف صدا دار 

 


 

حروف صدا دار کدامند؟


حروف صدا دار عبارتند از o – u – a – I – e   برای اینکه در خاطر ما بمانند می توان آنرا بصورت سر آدم تجسم کرد . که دور سر o،  دهان u ،بینی i ، دو تا گوش e و a .

 


حروف صدا دار مانند ضمه ، فتحه و کسره هستند که بدون آنها کلمه خوانده نمی شود. در انگلیسی کلمه ای بدون حرف صدادار یافت نمی شود. (البته مشکلاتی وجود دارد که در سطح اول راهنمایی نیست)

در کلمات داده شده زیر حروف صدا دار خط کشیده شده

Book – pen – pencil – desk

 

 

 

 


فرق بین a (یک) و an (یعنی یک):


a قبل از اسم های مفردی می آید که حروف اول آنها بی صدا باشد.

اما an قبل از اسمهای مفردی می آید که حروف اول آنها باصدا باشد.

مثال:

A   pen

An  egg

 

 

 

تمرین:

در جاهای خالی از و یا  an استفاده کنید.

(1) .That is …………ear

(2) .This is …….arm

 

(3) .This is …….book

 

 

 

 

 

 

 

 

جواب :

(1) .That is an ear

(2) .This is an arm

 

(3) .This is a book

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی اول راهنمایی درس ۹

 آموزش صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده:


 صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده عبارتند از: 

 

 

 

جمع  مفرد 
ما داریم We have  من دارم  I have
شما دارید  You have  تو داری  You have 
          او دارد  He has 
آنها دارند  They have  او دارد  She has 
          آن دارد  It has

تمرین:

در جا های خالی از have  و یا has استفاده کنید.

I ……. A brother

You ……… a sister

She ……….. a car

جواب:

have a brother

You has a sister

She has a car

 

 

 

 

 new words, معنی فارسی لغات زبان انگلیسی سال اول راهنمایی درس 9

 

Brother برادر

Dress    لباس زنانه

House    خانه

Scarf    روسری 

Sister    خواهر

Umbrella   چتر 

Watch   ساعت مچی    

Eleven     یازده

Twelve     دوازده 

Thirteen    سیزده 

Fourteen    چهاده 

Fifteen    پانزده 

  دوشیزه     Miss

  دارد     Has

Have    داشتن

Very vell    خیلی خوب 

Good afternoon  عصر بخیر 

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی اول راهنمایی درس ۱۰

آموزش طرز سوالی کردن فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده: 


 برای سوال کردن has    ،have جای آنها را با فاعل عوض می کنیم.

مثال:

.He has a book  

?Has he a book

 

.They have a pen 

?Have they a pen  

 

 

صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده شکل سوالی: 

 

جمع  مفرد 
آیا ما داریم؟  Have we  آیا من دارم ؟ Have I 
آیا شما دارید؟  Have you  آیا تو داری؟  Have you 
          آیا او دارد ؟ Has he  
آیا آنها دارند ؟ Have they  آیا او دارد؟  Has she 
          آیا آن دارد  Has it 

 

 

 

طرز منفی کردن فعل to have یعنی have,has در زمان حال ساده: 

 برای منفی کردن has    ،have بعد ازآنها کلمه not را می آوریم.

 

 

.He has a book  

.He has not a book 

 

 

.They have a pen  

.They have not a pen 

 

صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده شکل منفی: 

 

 

جمع  مفرد 
ما نداری  We have not.  من ندارم      .I have not      
شما ندارید      .You have not  تو نداری      .You have 
              او دارد  .He has not 
آنها ندارند  .They have not  او ندارد  .She has not 
              آن ندارد      .It has not 

 

 

این جملات را سوالی کنید.

  .They have a ball

.She has a book

جواب:

  ?Have they a ball

?Has she a book

 


این جملات را منفی کنید.

  .We have a house

.He has a watch

جواب:

 .We have not a house

.He has not a watch

 


به این سوالات پاسخهای کوتاه و کامل دهید.

  (Has Mina a sister?(Yes

(Have the students a teacher?(No

جواب:

  Yes, she has.She has a sister

 No,they haven’t.They haven’t a teacher

 


 

 

 new words, معنی فارسی لغات زبان انگلیسی سال اول راهنمایی درس 10


Bicycle      دوچرخه

Computer   رایانه

English      انگلیسی

Notebook   دفترچه یادداشت

Plate      بشقاب

School    مدرسه

Tv        تلویزیون

Mrs      خانم

Haven’t    نداریم – نداری - ندارید

Hasn’t        ندارد

 How is school?      وضع مدرسه چطوره؟

It is ok.        خوبه.

منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : -آموزش زبان انگليسي-کتابهاي انگليسي-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگليسي-زبان آنلاين-انگليسي-سايت زبان انگليسي-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگليسي-سوال تستي زبان انگليسي-English-لغات انگليسي-اصطلاحات انگليسي-زبان انگليسي دوره راهنمايي-زبان انگليسي دوره دبيرستان-آموزش زبان کودکان-گرامرانگليسي-آموزش تصويري زبان انگليسي-مکالمه انگليسي-فيلمهاي زبان انگليسي-داستان انگليسي-آهنگ انگليسي-فايلهاي صوتي زبان انگليسي- ,

مطالب مرتبط

دانلود کتابهای Survival English New Edition
دانلود ویرایش سوم کتاب Techniques and Principles in Language Teaching
دانلود دیکشنری ورق زن OPD
دانلود کتاب ورق زن زبان انگلیسی پایه نهم سال تحصیلی94-95
دانلود کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه هفتم
دانلود کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه هشتم
دانلود رایگان 600 داستان از مشهورترین داستان های انگلیسی -برای آیپد و آیفون
دانلود کتاب قواعد گرامری زبان انگلیسی
دانلود کتاب گرامر برای مکالمه ی زبان انگلیسی
دانلود رایگان کتاب 600 لغت ضروری آزمون TEOIC
دانلودکتاب Dive Into Danger همراه با فایلهای صوتی
دانلود کتاب اصطلاحات انگلیسی در قالب داستان-Can you believe it 1
دانلود کتاب انگلیسیEnglish Grammar for Dummies
دانلودکتاب 1500 واژه پرکاربرد در زبان انگلیسی‎
دانلودرایگان کتاب تست های ضروری زبان انگلیسی-بیش از1000تست-essential english teste
دانلودرایگان کتاب زبان انگلیسی خیلی سبزپایه هشتم
کتاب ۱۰۰ داستان تصویری عبرت انگیز انگلیسی
دانلود کتاب معلم انگلیسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) سال تحصیلی 94-93
دانلود کتاب آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود کتاب راهنمای معلم کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم سال تحصیلی1393-1394
دانلود کتاب ترجمه فارسی 504
دانلود کتاب انگلیسی پایه هشتم(سال دوم دوره اول متوسطه)93-94
دانلود کتاب کتاب کار انگلیسی هشتم93-94
دانلود کتاب کتاب کار انگلیسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه)93-94
دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم (سال اول -دوره اول متوسطه)1393-1394(جدید)
دانلودکتاب صوتی ۴۰۰۰iEssential English Words
دانلود کتاب لغات 504 لغت کاربردی انگلیسی همراه با معنی فارسی
متن کامل انگلیسی مکالمات آموزش زبان انگلیسی نصرت 2
دانلود کتاب آزمون سازی -Language testing and assessment
دانلود کتاب زمانهای انگلیسی
دانلود تست کتاب فیس تو فیس-Face to face sample test
دانلود سری کتابهای آیلتس کمبریج
دانلود کتابهای مفید آموزش زبان انگلیسی
دانلود کتاب آمادگی برای آزمون جی ار ایی-GRE
دانلود کتاب تاچ استون 1-touchstone 1
دانلود کتاب گرامر تصویری برای کودکان
دانلودکتاب کارزبان انگلیسی پایه هفتم
دانلودراهنمای معلم -کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم
دانلود فايل هاي صوتي كتاب زبان انگليسي پایه هفتم
دانلود کتاب فوق العاده زبای گرامر تصویری
دانلود کتاب راهنمای خواندن و درک مفاهیم ۱ دانشگاه پیام نور(این فایل pdf میباشد)
دانلود کتاب الکترونیکی آنلاین زبان انگلیسی پایه هفتم
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان(درس 1 الی 9)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی دوم دبیرستان(درس 1 الی 7)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان(درس 1 الی 6)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی اول راهنمایی (درس 1 الی 9)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی دوم راهنمایی (درس 1 الی 10)
دانلود کتاب های زبان انگلیسی دوره راهنمایی و دبیرستان
دانلود بهترين كتاب يادگيري لغت انگليسي Verbal Advantage
دانلود کتاب آموزش مکالمه زبان انگلیسی یکبار برای همیشه

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

مجازي آنلاين در شبکه هاي اجتماعي

contact
Telegram : @majazionline
contact
Whatsapp ID : 09304293050
contact
Instagram ID : majazionline
contact
Cloob ID : majazionline
contact
Aparat ID : majazionline
contact
Lenzor ID : majazionline
contact
Facebook ID : majazionline
contact
Google+ ID : +MajazionlineIr
contact
Twitter ID : majazionline

آمار سايت

کل مطالب : 7448
کل نظرات : 1308
افراد آنلاين : 2
تعداد اعضا : 8139
بازديد کل سايت : 20,385,245

چت باکس

[My_Chat_Box]

خرید کتاب آمازون